Monday, June 26, 2017

A Patriot Speaks


The German Holocaust


Gerhard Ittner - Grundgesetzbeschwerde

Die Grundgesetzbeschwerde (siehe PDF-Datei im Anhang) kann in ihrem allgemeinen Teil ( Rechtlosigkeit des Tatvorwurfs bei "Holocausteugnung"; Seite 9 ff.) von allen vom Justizverbrechen der entsprechenden Meinungsverfolgung Betroffenen verwendet werden. Für die rechtliche Argumentation gegenüber Beschuldigungen und Anklagen. Gleiches gilt für die Rechtsargumentation bezüglich der Nichtlegitimation der Staatssimulation der BRD ( Seite 41ff.) Jeder Deutsche, der deutsch sein und bleiben will, der sich der Vernichtung Deutschlands und des Deutschen Volkes durch die Fremdherrschaft entgegenstellen will, ist aufgerufen, den gigantischen BETRUG DER BRD am Deutschen Volk zu erkennen, zu benennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen, da er der BRD mit dem unbedingten Recht der freien Selbstbestimmung die Legitimation über sich abspricht!

Die unter vorsatzkriminellem Bruch maßgeblicher Asylrechtsvereinbarungen einen masseninvasiven regelrechten Überfremdungskrieg gegen das Deutsche Volk führende Staatssimulation und Fremdherrschaft der BRD hat KEIN RECHT, Freie Deutsche Menschen gewaltsam gegen deren Willen als vermeintlich ihre Staatsangehörigen zu beschlagnahmen und zu behandeln. Die Zeiten der Leibeigenschaft sind vorbei!

(In Zeiten, da es nicht einmal zulässig ist, einen Mann als Mann zu deklarieren oder eine Frau als Frau, wenn die Betreffenden das nicht wollen, ist es nicht hinnehmbar, wenn ein Regime Menschen gegen deren Willen mit einer Staatsangehörigkeit gewaltsam zwangsdeklariert. Noch dazu ein Regime, das nicht einmal über eine eigene Staatsangehörigkeit verfügt.)

Mit der BRD wurde laut Parlamentarischem Rat ganz ausdrücklich "kein neuer deutscher Staat geschaffen, sondern lediglich ein Teil Deutschlands neu organisiert" - und zwar eben nicht als Staat, sondern als "Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft" (Carlo Schmid).

Es existiert KEINE eigene Staatsangehörigkeit der BRD! Deshalb behilft sich die Staatssimulation - um das Deutsche Volk und alle Welt über den Betrug zu täuschen - mit der eigentümlich herumdrucksenden Angabe "deutsch", oder "deutscher Staatsangehöriger". Dabei handelt es sich um keine konkreten Angaben einer Staatsangehörigkeit, sondern um bewußt irreführen sollende(!) lediglich Umschreibungen einer Staatsangehörigkeit, welche gerade die entscheidende Benennung offenlassen: nämlich um WELCHEN konkreten deutschen Staat es sich denn nun handelt, der die deutsche Staatsangehörigkeit bildet. WIE, bitteschön, heißt dieser deutsche Staat denn mit seinem vollen Namen? Die "Bundesrepublik Deutschland" jedenfalls kann dieser Staat nicht sein, da mit ihr eben kein neuer, eigener Staat gegründet wurde und da eine eigene Staatsangehörigkeit der BRD nun einmal NICHT EXISTIERT!

Und da eine eigene Staatsangehörigkeit der BRD nicht existiert, verfügt die BRD folglich über KEINEN EINZIGEN eigenen Staatsangehörigen und damit über KEIN EIGENES STAATSVOLK!

Deutsche, aufgewacht und aufgestanden! - Ihr seid deutsche VOLKSANGEHÖRIGE, aber KEINE Staatsangehörigen der BRD! Und da Ihr keine Staatsangehörigen der staatsangehörigkeitslosen Staatssimulation der BRD seid und diese Euch nicht gewaltsam gegen Euren Willen als vermeintlich ihre "Staatsangehörigen" beschlagnahmen darf, deshalb braucht und dürft Ihr Euch auch nicht als deren "Staatsangehörige" behandeln zu lassen, Euch die Meinungsverbote der BRD zum "Holocaust" etc. aufzwingen zu lassen oder Euch zu GEZ-Zwangsgebühren erpressen zu lassen und so weiter und so fort.

Das alles mag die Fremdherrschaft mit ihren Staatsangehörigen tun - so sie denn solche hätte -, aber NICHT mit Freien Deutschen Menschen, die sich jetzt allenthalben als solche zu erkennen geben und sich erheben und die entschlossen NEIN sagen zur BRD! NEIN, NEIN, NEIN und nochmals NEIN! NEIN! - mit dem unbedingten Recht der freien Selbstbestimmung Freier Deutscher Menschen!

ES REICHT! WIR WOLLEN ENDLICH WIEDER FREIE, SELBSTBESTIMMTE DEUTSCHE MENSCHEN SEIN - IN EINEM DEUTSCHEN DEUTSCHLAND DES DEUTSCHEN VOLKES UND NIEMANDES SONST!

Saturday, June 24, 2017

Rock Gegen Überfremdung II - 15.07.2017 - Thüringen


CELTIC WARRIOR OLE OLE (Live) - Ole ole ole ole fuck the pope and the IRA!

Илюзията в учението за революцията.

Съществуват политически и социални фантасти, които пламенно и красноречиво проповядват и подканят към събаряне на всеобщия ред, вярвайки, че тогава сякаш от само себе си ще се издигне незабавно най-величественият храм на една красива човечност. В тези опасни мечти още отеква суеверието на Русо, който вярва в една чудодейна, изконна, но в същото време затрупана доброта на човешката природа и приписва цялата вина за това затрупване на институциите на културата в общество, държава, възпитание.

За съжаление историята ни поучава, че всяка подобна революция възкресява отново най-стихийните енергии, намерили израз в отдавна погребани ужаси и изстъпления на отдавна отминали епохи. Следователно една революция може да стане източник на сила в едно изтощено човечество, никога обаче тя няма да бъде организатор, строител, художник, последен ваятел на човешката природа. И така, не уравновесената, склонна към ред, пречистване и преустройство природа на Волтер, а страстните полулъжи и ексцентричности на Русо пробудиха оптимистичния дух на революцията, срещу който аз се провиквам: „Смажете нечестивеца! Той стана причина духът на националсоциализма и на прогресивното развитие да бъде за дълго време прокуден. Нека да се вгледаме — всеки в себе си — дали е възможно да го възвърнем!“

Friday, June 23, 2017

Първата божествена служба след 24 години

След упорит бой едно предно отделение от берлинската дивизия завзе руското село Ц. Изплашеното население започна да се завръща, но не се отправи към своите домове, а на групи на групи се отправиха към своята стара църква, която служеше на болшевиките за житен хамбар. Цели 24 години болшевиките бяха държали това население далеч от неговата стара църква. Едва що се бяха оттеглили и населението скъса веригите на този духовен гнет. Украинците влязоха в църквата и започнаха да изнасят житото. За едно кратко време житото 6еше изнесено и по стените и олтара лъснаха отново изписаните икони. Сякаш и на тях олекна. От тях се открояваха скръбно замечтаните образи на светци, божественият лик на Исус и благия поглед на Богородицата. Само още спареният въздух и мирис на влажно жито напомняха, че над вярата цели 24 години е тегнало робството на безверието, че над духа цели 24 години е тегнало игото па материята.

Трябваше наистина човек да присъствува при почистването и подреждането на черквата, за да разбере как дълбочината на вярата можа да понесе и да превъзмогне смрадта на онова блато, което може да се нарече безверие. С какво страхопочитание И с какво благоговение тия прости селяни отново влязоха в досег с извора на вярата!

На другата сутрин, след като църквата беше основно прочистена, измита и подредена, селяните направиха първата си божествена служба. Свещеник нямаше. Жените и момичетата бяха пребулени с бели кърпи, а мъжете бяха остригали косите си и избръснали лицата си. Върху тия лица сега грееше отново пламъка на никаква възродена вяра. Това ставаше за първи път след пропадането на стара Русия. За първи път след 24 години отново звъннаха черковните песни под свода на черковния храм.

Селяните пееха, пееха унесено, проникновено, но само старите. Младите не знаеха да пеят. Когато коленичиха, за да отдадат в мълчание благодарността си към Бога, коленичиха и младите. Сърцата и на млади и стари отново влязоха в онова проникновено единство, което може да се извърши само от една вяра или от един възвишен идеал, еднакво обхванал сърцата и на млади и на стари и на бедни и на богати.

Ето, това село отново придобива своята църква. Германският войник освободи душата на руския народ от Антихриста. Струва ми се, че това руските селяни никога няма да забравят.

сп."Нова Европа”, година III. бр. 32 , 18 Августъ 1941 год.

Vitali Klitschko is a Jew! Vitali Etinson (Klitschko)


Thursday, June 22, 2017

Lord Rothschild Explains How His Family Embraced Zionism, Created Israel - By Jay Syrmopoulos

The head of the Rothschild banking empire, and staunch supporter of Israel, Lord Jacob Rothschild, recently revealed the critical role of his family in the securing the Balfour Declaration, which “helped pave the way for the creation of Israel.”

The Balfour Declaration, written in 1917, was an official document from the British Foreign Minister, Lord Balfour, addressed to Lord Rothschild, a leader of the Zionist movement in Britain at the time – and Lord Jacob Rothschild’s uncle.

During the television interview with Rothschild, he revealed new details about the extremely pivotal role his cousin Dorothea de Rothschild played. Rothschild described Dorothea, who was in her teens at the time, as “devoted to Israel,” and said: ‘What she did was crucially important.’”

Rothschild went on to say that Dorothy acted as a conduit between Zionist leader Chaim Weizmann and the British political establishment. Dorothy “told Weizmann how to integrate, how to insert himself into British establishment life, which he learned very quickly,” according to Rothschild.

Rothschild explained that the manner in which the declaration was procured was extraordinary.

“It was the most incredible piece of opportunism,” he reasoned.

“[Weizmann] gets to Balfour,” Rothschild described, “and unbelievably, he persuades Lord Balfour, and Lloyd George, the prime minister, and most of the ministers, that this idea of a national home for Jews should be allowed to take place. I mean it’s so, so unlikely.”

This extremely revealing interview with Lord Rothschild was conducted by former Israeli ambassador Daniel Taub as part of the Balfour 100 project, commemorating the 100-year anniversary of the Balfour Declaration. The interviewed took place at Waddesdon Manor in Buckinghamshire, a manor bequeathed to the nation by the Rothschild family in 1957, where the Declaration is stored.

According to Ambassador Taub, the Balfour Declaration “changed the course of history for the Middle East.”

Rothschild said his family at the time was divided on the idea of Israel, noting that some members “didn’t think it was a good thing that this national home be established there.”

Dorothea’s letters are also stored at Waddesdon, and describe her subsequent dealings with a variety of Zionist leaders, as well as her advice on the organization of the Zionist Conference, according to the Times.

Rothschild said that the Declaration went through five separate drafts before finally being formally issued on November 2, 1917.

In her book, Against Our Better Judgment: The Hidden History of How the U.S. Was Used to Create Israel, Alison Weir exposed the fact that numerous drafts of the declaration were presented to Zionists in the United States prior to the document being finalized.

Weir’s book notes that one of the primary inducements offered to British leaders to issue the Balfour Declaration was the Zionist claim that they would bring the U.S. into world war I on Britain’s side if the British would promise to enable the Zionist colonization of Palestine.

Balfour Declaration Text:
Foreign Office
November 2nd, 1917
Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you. on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours,

Arthur James Balfour

The deeply intertwined relationship between modern Zionism and the Rothschild banking empire cannot be overstated. Without the Rothschild family’s vast influence and direct assistance, Israel very well may have never been created.


Jewish Quotes from the New World Order

A.C.A.G. All Commies Are Gay's !

Very interesting picture that showed the world the truth from episode of the Simpsons from 2002 become reality in 2017


Saturday, June 17, 2017

Conor McGregor is Getting Paid to Humiliate the White Race

There was a meme – “Conor McGregor could beat Floyd Mayweather’s ass.”

But it was like, if they met in real life and got in a bar fight. Or if they fought UFC. There is no actual way Conor is going to beat Mayweather in a boxing match.

Conor is signing up to get knocked-out for however many tens of millions he’s getting paid for it (it will probably be over $100 million – I think it will beat Mayweather-Pacquiao), because he can just say “well, I’m not a boxer, I just did that for the money haha.”

Which is sad, I think. He’s selling his honor. Even if you take race out of the equation – which you can’t do and no one else really can either, because in this situation it is so obvious and there is an instinctive feeling of “our champion against theirs” – he is still selling his personal honor, taking money for a fight he knows he has no chance of winning.

I am disgusted by this situation.

I wish it were a fair fight and we could go root for our racial champion – but that simply is not what is happening here.

I don’t buy these fights anyway, but always have someone invite me over when they’re on. But I won’t be watching this one.

I would advise you the same.

By agreeing to this beating by an arrogant Negroid, Conor is betraying the white race.

Kriegsberichter ‎- Rock Out! (2017)
Genre: RAC/Hatepunk
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 109 MB

1. Hatepunk In Your Face
2. Aufstand
3. Tag Der Deutschen Einheit
4. Der Löwe
5. Tv Song
6. My Way
7. Unrecht
8. Oldschool Sux
9. Rock Out
10. Zahltag
11. Querschläger
12. Medley

ИЗТЕГЛИ

White Genocide in South Africa

European National Resistance


Илия Минев /1917 - 2000/


Из Моралният кодекс на Тенгрианина

КРЪВ

Не смятай за глупак глупавия син на умен баща.
Не смятай за умен умния син на глупав баща.
Кръвта е изтекла – душата е изтекла.
Което е  просмукано в кръвта, то само с душата излиза.
Което диктува кръвта – това говори душата.
Ако нямаше кръв – и душа няма да има.
У когото е развалена кръвта – у него и плътта е развалена.

ДЪРЖАВА

Народ със своя Държава ще пребъде,
Ако няма Държава – ще загине.
Пази своята душа от зависимост,
Своята Държава – от врагове.
Народният човек се грижи за народа,
Държавният човек – за имането си.
Който е верен на своята клетва е герой,
Който е верен на своята Държава е народ.
Подкупният разрушава Държавата.
Предателят погубва народа.
Ако народът се обедини – ще стане Държава.
Ако не се обедини – ще се превърне в стадо.
Ако владетелят на страната е разумен,
Ще бъде празник.

The Ultimate Evil - Jewish Alien Race

The Bankers’ Bolshevik

The spectre of an octogenarian Jew ominously hovers over the European Union. Doyen of capitalist investors, George Soros is on a mission to tear down Europe’s defences. His aim is to reap a harvest of 550 million peoples in pursuit of his manic one-world agenda. Having graduated from the London School of Economics in 1954, Soros became consumed with a passion for meddling in international currencies. The serial killer of nations, George Soros first came to public notoriety when in September 1992 (Black Wednesday) he withdrew £1 billion from Britain’s financial markets.

As a consequence there was panic among speculators and Britain’s pension funds evaporated. The bank robbing parasites of Threadneedle Street took to their heels with their pinstriped pockets bulging with Britain’s hard-earned reserves.

The subsequent devaluation of the pound inspired a tsunami-like outflow of an already unstable currency. Such financial success spurred on the enigmatic Soros to carrying out further acts of economic sabotage.

In 1992 the speculator pressured the Italian government to withdraw from the EU’s monetary system and to clandestinely sell him a mind-boggling sum of Italian lire. As a consequence Rome lost $48 billion.

Italian political commentator, Mario Sommossa; “George Soros has a long record of manipulating national currencies.”

A man one bun short of a picnic should not ordinarily be a problem. If Soros was a penniless person street-trolling with a placard he would be a figure of fun. The danger lays in the largesse the currency meddler showers over the European Union’s controlling elite; power corrupts absolutely.

The investor’s so-called Open Society Foundations finance incoming refugee placements whilst campaigning for liberating drug sales. If successful, Europeans, in a drug-induced stupor, will sleep walk into genocide.

The EU’s on-going economic crisis provides a lucrative harvest for currency speculators like George Soros. In the wake of fiscal upheaval Non-Government Organisations (NGO) proliferates. These are labelled ‘humanitarian activity’ but the bankers’ favourite Jew is hooked on dehumanising the world.

Hungarian Prime Minister Viktor Mihály Orbán:He (Soros) must not be underestimated. He is a powerful billionaire of enormous determination who, when it comes to his interests, respects neither God nor man.”

His foundations’ global drug policy supports ‘national and regional entities to decriminalise possession of all drugs, and emphasise alternative approaches to regulated access to a variety of illicit drugs.

The Jew on a Mission has created a network of non-government organisations that ‘deal with issues relating to migrants and human rights protection.’

In other words, the dead hand of Soros pulls the death shroud over Europe. There isn’t a refugee-related charity, foundation or pressure point that hasn’t access to Soros funding. If one were to investigate the bank accounts of the political elite you will find income and assets the source of which lead to the George Soros foundations. Soros invests millions of dollars in manipulating U.S elections; he is one of the American Democrats major sources of income.

Mario Sommossa says: “In many cases, the purpose of such financing was political destabilisation in the countries where these organizations worked. In other cases the goal was to create specific economic and financial conditions which allow [Soros’] entities to benefit from them,” the commentator said.

During an interview with CNN, Soros, known for promoting Jewish exclusivity but not that of others, came to the point: the speculator admitted that he bankrolled Ukraine’s Maidan Revolution to bring a U.S friendly junta to power. In the same TV presentation he conceded responsibility for conducting similar regime changing operations in Georgia, Kyrgyzstan, Myanmar and Iran.

The aims of Soros globalism are in perfect harmony with those of the Bolshevik-inspired Comintern (Communist International); globalism simply sounds better. Wall Street’s revolutionary soldier-of-misfortune, Vladimir Lenin notoriously said, “Without big banks socialism (now globalism) would be impossible.”

Wherever foundations support the current influx of non-Europeans you are sure to find George Soros’s fingerprints. Solution: Arrest corrupt politicians and place a warrant on the head of George Soros.

Der Metzger - Auf die Fresse (2017)
Genre: RAC
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 43 MB

1. Hier Kommt Der Wolf
2. Ich Wünsch Dir
3. Alte Krieger
4. Meine Wut
5. M:B:A

ИЗТЕГЛИ

Friday, June 16, 2017

СКИНХЕДС – НОВИТЕ БАГАИНИ

"Тези петима князе управляваха от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде от тази страна на Дунава Исперих княз. Същото и досега."
Именник на българските владетели

Cкинхедс или "бръснати глави" са онези родолюбиви младежи, които имат доблестта да се опълчат срещу чуждоплеменната окупация на България. Тях ги гонят, преследват ги, арестуват ги, клеветят ги. Третират ги като престъпници, само защото искат Родината ни да бъде българска. В днешна България да бъдеш българин се оказа тежко престъпление.

Скиновете се разпознават лесно - те носят нещо като униформа: камуфлажно облекло и обувки "кубинки" с бели връзки. Увличат се по националистическата символика: българското знаме, свастиката, келтския кръст. Външният им вид е достатъчен да докара до бяс евреи и цигани. Тогава се разнасят крясъци: "Вижте ги само! Нацисти, фашисти, хитлеристи!" Според отровените от ционизма мозъци, горните епитети трябва да служат за заклеймяване на българските младежи. Контролираните от противобългарски сили телевизия, радио, вестници, като папагали повтарят злобните упреци. Особено усърдие в лъжите проявява милиционерската многотиражка "Дневен Труд" /Нали казам истината, госпожо Лилия Христовска?/. Затова нека ние огласим онова, което никой друг не признава.

В интервю с германски скинхедс по телевизионния канал RTL, на въпроса защо си бръснат главите, един от тях отговори: "Нашите идеолози ни учат за петима владетели, управлявали оттатък Дунава с обръснати глави". Редовият германец едва ли е чел Именника, но неговите водачи явно са го чели. И не само Именника...

"От Рона чак до Рейн, той /Атила/ от всички хора е най-славен.
От Елба и до морето няма крал по-силен."

"Песен на нибелунгите", стих 1244

Древният германски епос разказва за Атила от рода Дуло, прадядото на великите български Канове Кубрат и Исперих. Почитта на германци към българи датира от твърде отдавна, от онези далечни времена. Но нека се пренесем в по-ново време, в епохата на Адолф Хитлер и Национал-социализма. Нали нашите скинари уж от тях копираха.

SS дивизията "Prinz Eugen" имала за своя емблема обърнатия знак на Тангра. Френските есесовци, сражавали се на страната на Третия Райх също използвали нашия символ, при това в неговия първоначален вид. Нека си припомним, че при формирането на войските SS-Waffen било търсено на всяка цена съкращението от двете букви "S". Има го в няколко варианта. А общият знак на войските SS бил две успоредни мълнии. Нека поразмислим малко. Според замисъла, SS трябвало да бъдат Свръхчовеци, Свръхсъщества. Не е ли същото и българското съкращение - СвръхСъщества? И още - Адолф Хитлер идва на власт през 1933 година. Преди това, през 1932 година в България е създадена една националистическа организация - Съюзът на българските национални легиони. Легионерите имали за свой символ оградената с кръг мълния. Кръгът символизирал Слънчевия диск, а мълнията - възхода. Кой от кого е взаимствал? Има, разбира се опити да се обясни Знакът на Тангра с обърната северна руна Othilia, а мълнията S с руната Sowelu, само че обясненията са повърхностни и съвсем не обясняват откъде са се взели допълнителните елементи по свещените древни символи. Но не мислете, че с изброяването на тези факти заемките и съвпаденията се изчерпват. На влизане в нацистките концлагери пишело: "Трудът прави свободата", а на обратната страна - "Всекиму своето!". Дали наистина апостолът на българската свобода Васил Левски е преписвал от Хитлер, та е записал в тефтерчето си "Свобода и всекиму своето!", както твърдят евреите? Или ще ни залъгват, че всичко е случайно?

Не е случайно!

Thursday, June 15, 2017

Israel Cohen, A Racial Program for the Twentieth Century

"We must realize that our party's most powerful weapon is racial tensions. By propounding into the consciousness of the dark races that for centuries they have been oppressed by whites, we can mold them to the program of the Communist Party. In America we will aim for subtle victory. While inflaming the Negro minority against the whites, we will endeavor to instill in the whites a guilt complex for their exploitation of the Negros. We will aid the Negroes to rise in prominence in every walk of life, in the professions and in the world of sports and entertainment. With this prestige, the Negro will be able to intermarry with the whites and begin a process which will deliver America to our cause."

Israel Cohen, A Racial Program for the Twentieth Century, 1912. Also in the Congressional Record, Vol. 103, p. 8559, June 7, 1957

Hitler's War - The Last Christian Crusade

Защо са изгонени евреите от Испания?

Изгарянето на убийците евреи
Един от най-известните случаи на ритуално убийство на дете е в края на 1480 г. в село Ла Гуардия край Толедо, Испания, извършено от мнимо покръстен евреин - маран, който тайно продължавал след формалното приемане на християнството да изповядва старата си вяра юдаизма.

Една вечер в покрайнините на селището един покръстен евреин на име Бенито Гарсия е привлечен от детски въздишки и охкания. Гарсия се сеща, че денят е четвъртък срещу петък на страстната седмица – денят на разпятието. На този ден, както се твърди от векове, евреите-фанатици изпълняват специалната процедура на отмъщение към християните, гаврейки се с разпъването на Христос, в лицето на някое отвлечено 4-5 годишно християнско момченце, което хулят, изтезават и убиват мъченически на кръст, с трънен венец на главата.

Преките извършители – баща и син са арестувани. Следствието трае близо 2 години и свършва с осъждането и изгарянето на клада на 5 души извършители и съучастници.

Момчето, жертва на ритуала, е обявено от испанската църква за мъченик. На мястото на убийството му е издигнат паметник.
Делото "Ла Гуардия” вдига голямо брожение сред населението и пред обстойния и документиран доклад на инквизитора Торквемада, монарсите Фердинанд II Арагонски и Изабела I Кастилска

подписват на 31 март 1492 година декрета за изгонването на евреите от Испания.

В този декрет те се обръщат към поданнците си с думите:

"След зряло обмисляне на въпроса, решихме да заповядаме на всички евреи, мъже и жени, да напуснат нашето кралство и да не се завръщат никога. С изключение на онези които ще приемат да се покръстят, всички трябва до 1 юли 1492 година да заминат, и под страх от наказание със смърт и конфискация на имуществата, да не се завърнат повече.”

Цитат от Едикта за изгонване на евреите от Испания - източник на текста е книгата на Виктор Малка "Сефарадските евреи”.

С този декрет се предоставя правото на избор на евреите на територията на испанската корона. Те имат възможността да останат след като се покръстят и приемат християнството до 31 юли 1492 г., или да бъдат експулсирани.

Изборът е тежък, но онези които приемат да останат, т.е. християнството, в случай че продължат със старите си юдаистични практики ги грози смъртно наказание, при това на клада - аутодафе. За тази цел е създадена испанската инквизиция, а разследването за ерес протича по инквизиционната процедура. През следващите векове мараните се преследват жестоко, като инквизицията се прехвърля и в Латинска Америка.

През 1968 г. испанското правителство на генерал Франко обявява за недействителен Алхамбрайският декрет. Това е само още една следа за това, че евреите имат пръст в създаването на фашистките, национал-социалистически правителства.

Изгонени са към 160 000 евреи, които се отправят към пристанищата. След изгонването на евреите от Испания, страната се освобождава окончателно от маврите, колонизира американския материк и се превръща в най-могъщата империя която човечеството е виждало дотогава - Испанската империя.

След този случай майките по испанските земи започват да плашат невръстните си момчета през страстната седмица – страхуват се през този сезон децата им да не бъдат отвлечени и убити.

Мнозинството от испанските изгонени евреи пристигат в Османската империя и Балканите, където Баязид II ги приема безрезервно. Причината за топлия прием е, че Фердинанд и Изабела не конфискуват средствата им и те предлагат на Високата порта внушителни суми в замяна. Настаняват се в нашите големи градски центрове, ползват се с привилегии спрямо християните. И проблемите започват. Но това е друга тема.

Merkel spricht nicht UNSERE Muttersprache

VA - Lasst uns feiern (2017)Genre: RAC / Metal / Ballads
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 119 MB

01. Die Rocksau - Prost lhr sÄcke
02. B.T.M. - Leeres Bier
03. Projekt Karaoke - Das Niveau Die Nacht Von Freitag Auf Montag
04. Reichssturm - Wir trinken Bier
05. Stahlschädel - Ein Schluck Wein, ein Schluck Bier
06. Unheilbar - Whiskey-Song (Thin Lizzy)
07. Haftbefehl - Mit Niveau & Stil...
08. Sleipnir - Ein Bier, Ein Whisky
09. Projekt Karaoke - Das Gartenlied
10. Koma-Kolonne - El Zecho & Don Promillo
11. Ü-Band - Was ist das heute wieder lustig
12. Kneipenterroristen - Kneipenterroristen Trinker Crew
13. Hass im Kopf - Bonuslied

ИЗТЕГЛИ

National Socialism - What its TRUE values are

Кои са антисемитите?

Следният текст е превод от «Global Anti-Semitism Review Act» и определя причините, някой да бъде обявен за антисемит.

1. Всеки, който твърди, че "евреите контролират правителства, средства за масова информация, международен бизнес и световни финанси".

2. "Твърди антиизраелски убеждения"

3. "Рязка критика" на ръководството на Израел, минало и сегашно е антисемитско.

4. Критика на еврейската религия, и религиозните ръководители и литература.

5. Критика на американското правителство или Конгреса за това, че се намират под външното влияние на Израел.

6. Критика на еврейско-ционистките сили за пропаганда на глобализъм.

7. Обвинение на еврейските водачи и техните последователи в подстрекателство за разпъването на Христос.

8. Мнението, че жертвите на Холокоста са по-малко от 6 милиона.

9. Определянето на Израел като "расистка държава".

10. Утвърждаване, съществуването на "ционистки заговор".

11. Утвърждаване, че евреите и техните водачи са устроили болшевишката революция.

12. Оскърбителни заявления за евреите.

13. Непризнаването на библейските права на евреите за притежанието на Палестина.

14. Мнението, че в подготовката на атаките от 11 септември 2001 г., е участвало израелското разследване.

Celebrate Diversity


Sometimes our enemies also tell the truth!


'Racism' Run Riot


Wednesday, June 14, 2017

Bulgarian - Slovakia Friendship - Live - 19.08.2017


Борбата с предателите

Задължително за всички НС активисти!

Няколко думи за антифа.

Ако мечтаем за особена цивилизация, трябва да отстраним хората, които не са подходящи за нея. (Джордж Бърнард Шоу) Предателите сред белите са по-голямо зло от нашите цветни врагове. (Макс Хамър) За няколко от нашите съратници борбата с "антифа" се превърна в увлекателна игра, приличаща на футболното хулиганство. В тази игра противника старателно се проследява, напада и пребива, но без особени последици - все пак е бял. Затова не бива да бъркаме хулиганството с войната.

На война противника се унищожава с помощта на всякакви средства и по всякакви начини. А някои дори следват правилото на fair play-а в борбата с "антифа". Отчасти това изглежда нормално, все пак повечето от нас виждат в очите на антифа жалки подобия на противници. И ето тук е грешката. Да на улицата имаме доста по-опасни врагове от антифашистите. Но един антифа не е представител на враждебна групировка, той е предател на народа ни. На улицата може и да е лайно, но ако израсне като идеен антифашист, вредата от него ще е много повече, отколкото от който и да е друг. Всички трябва да разберем, че превръщането на страната ни в мултикултурна септична яма е дело на дела на наши сънародници. Докато българите помнихме, че сме българи, България беше българска. Сега пазара ни е превзет от турски стоки, големи чуждестранни корпорации заличават дребните български предприемачи, богаташи от изтока изкупуват земята ни и строят джамии, хотели с полумесеци, а децата ни се дрогират с наркотиците им. Защо се стигна до тук? Причината е само една.

Същите тези българи забравиха, че са българи, забравиха, че земята принадлежи на народа й, а не на това или онова правителство. Властта попадна в ръцете на интернационалистите. Възпитаният в духа на интернационализма младеж се прекланя пред лозунга "антифа" и напада националисти. Но тези антифашисти не са опасни в уличните битки. Те са опасни с това, че ще пораснат и за разлика от своите "интернационалистични" родители, те ще имат само една цел, да заличат национализма. Всеки млад "антифашист" е бъдещ чиновник, полицай, съдя или журналист. И ако техните родители със своето безхаберие доведоха страната ни до тук, представете си какво ще стане ако ни управляват тези "млади антифашисти". Препълнената с престъпници България ще ве се стори като цитадела на културата ни в сравнение с това, което ще се случва тогава. Не бива да допуснем това. Помнете всеки антифа е предател. А предателят е по-опасен от врага! Без милост!

Power of Russia!