Featured Post

Адолф Хитлер и Християнството

Денацификация – (на немски: Entnazifizierung) — комплекс от мерки за изчистване на всички сфери на обществото от националсоциалистическата и...

Sunday, July 9, 2017

Социална идеология на „Бранник”

Още от първият ден на своя живот „Бранник” очерта една ясна и безкомпромисна позиция по отношение на комунизма, като заяви, че ще води организирана ликвидационна борба с комунизма и неговите агенти в България.

Днес българското общество е свидетел на безпощадна борба, която „Бранник” води срещу болшевишката доктрина, която превърна революционната идея в страшен отвратителен процес на разрушение, едновременно съзнателно и стихийно, на исторически, културни и морални ценности. Една доктрина, която внесе разложение във всички области на човешката мисъл, която твърдеше, че трябва да се пристъпи към ликвидация на класовите култури, за да се изгради култура на простаците, която смяташе че изкуството е естетическа отрова за революционния пролетариат. „Бранник” ще се бори на живот и смърт срещу доктрината, която издига максимата „Колкото по-зле, толкова по-добре”, която е безсрамна спекулация с глада и отчаянието на работническите маси.

Ако днес болшевизмът е изключен от рамките на организираната европейска общност, то е, защото той се явява изразител на източната култура в нейните първобитни белези – деспотизъм и робство. „Бранник” днес се нарежда в редовете на борците срещу болшевизма, защото не може да допусне един режим, който е отрицание на всяка социална справедливост и който създава социални и битови привилегии само за едно малцинство от партийни функционери; един режим, който руши семейството, религията и обществения морал, който разлага националното съзнание и който преследва своите идейни противници не за индивидуални прегрешения, не и за политически престъпления, а за аристократически или буржоазен произход, за либерална професия или най-после заради липса на мазоли по ръцете! „Бранник” ще смаже комунизма и неговите агенти в България, за да докаже, че когато сплотеното единство на нацията се опира върху организираната сила на нейната младеж, никаква опасност, каквато и да е тя, не е страшна за държавата.