Tuesday, December 19, 2017

Заключителните думи на Рудолф Хес