Featured Post

Какво направи ти за победата?

"С уважение и благодарност към истинските другари и с презрение и ненавист към позьорите, алкохолиците и лентяите" B&H/CO...

Friday, December 1, 2017

How the JEWS came up with the number "6 milions" to invent the Holocaust lie?