Featured Post

Какво направи ти за победата?

"С уважение и благодарност към истинските другари и с презрение и ненавист към позьорите, алкохолиците и лентяите" B&H/CO...

Tuesday, March 20, 2018

Jewish communist Israel Cohen - March 1957 letter to the editor of the Washington Star