Featured Post

Какво направи ти за победата?

"С уважение и благодарност към истинските другари и с презрение и ненавист към позьорите, алкохолиците и лентяите" B&H/CO...

Thursday, March 15, 2018

Pedophilia is condoned, even commanded, by the Jewish holy book called the Talmud.