Featured Post

Какво направи ти за победата?

"С уважение и благодарност към истинските другари и с презрение и ненавист към позьорите, алкохолиците и лентяите" B&H/CO...

Thursday, March 22, 2018

The Illuminati just don't come out and tell you they want a Satanic kingdom