Двата основни стълба на Нова Европа

Когато Адолф Хитлер потърси къде лежи силата на германската нация , той откри извора на тая сила в мишците на германския работник . Затова той съсредоточи всичките си усилия да го направи щастлив член на германската национална общност. От това се роди тая шеметна висота в работоспособността и в производителността . Германският работник стана най-добрият работник в света , защото той стана господар на своя труд и равноправен член на германската национална общност. Но този най-добър работник в света доби и най-добрите средства за производство и живот в света. Когато Адолф Хитлер потърси къде лежат изворите на оная жива сила , която трябва постоянно да обновява нацията ,той за съжаление ,не я откри в града , а в селото. Градът се оказа повече мелница на живота , отколкото онзи свещен кът , където природата осъществява възвишеното тайнство на раждането. Затова той положи всички грижи да очисти живота на селянина от всички наслоения , които тровеха живота му и го правеха безсмислен. Той създаде новия работник и новия селянин . Тия два подпора останаха като основни подпори на Германия и,затова тя побеждава днес ,както в полето на труда , така и в полето на честта .

Другите социални надстройки получиха своето място според действителното си предназначение. Класовите и съсловни различия , които прояждаха от години тези два основни стълба , бяха унищожени и днес в Германия може да има водачи и водени , но няма роби и господари. Тъй или иначе , съдбата отреди на Германия да се яви и като пионер , и като бранник, на европейската култура, както и мисията ‘и да даде една нова цивилизация на Европа, която да замести капиталистическата , като остаряла и болшевишката , като отрицание на естествените начала на живота. С други думи , Германия , пое мисията да възвърне въобще живота на Европа към естествените начала на самия живот . Има ли нещо чудно в това ? Нима Германия не е дала доказателства , че тя може да внася нещо ценно в общочовешката съкровищница ? Ако някога Англия даде на света една индустриална революция , а Франция - една гражданска революция , може би днес е вече време Германия да даде на света и социалната революция. Някога Русия , както се изразяваше покойният български поет П.П.Славейков, приличаше на Богоносицата , която е заченала новия Бог в утробата си , но този велик син на една малка страна /става дума за България, бел на ред./, можа да прозре , че тая Богоносица няма да роди Бога , а ще пометне. Днес сме свидетели на тоя тежък и мъчителен аборт на един велик народ , защото болшевизмът отрече семейството , отрече селото и селянина , противопостави работника на селянина и на интелектуалеца, защото вместо да върви към осъществяване на една национална общност , той издигна класовият егоизъм като свое най-свещено знаме и,в стремежа си да направи това знаме и знаме на останалия свят, той се самоизключи като достойна придобивка на човешката мисъл и воля. И сега , Нова Европа се ражда. Тя се ражда по-силна , по-могъща и по-свежа, защото се възвръща към труда и към естествения извор на живота – селянина. Селянинът и работникът – това ще бъдат и в бъдеще двата основни подпора на Нова Европа. За тия два стълба се налагат постоянно искрени грижи , а не потайно нагаждане и размазване на ясните идеи и принципи , които трябва да влязат в устройството на един бъдещ европейски ред . Примерът е даден . Ние го сочим още един път.

Сп. “Нова Европа” , Година III. , Бр.32 от 18 Август 1941 год.

Popular posts from this blog

Кой ненавижда национализма?

Митът и истината за амазонките

Erschiessungskommando - Henkerszeit (2019)

БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРИЗВАНИЕ!

Der Bohse Wolf - Das Ist Deutschland (2019)

Бойкот на разума