Арабският свят готов на саможертва

Историческа истина е, че когато се е касаело да защити и запази своите имперски интереси, Англия винаги е действувала по пътя на вероломството, хипокритщината и лъжата, а там, гдето тия изпитания и допадащи на манталитета на нацията й средства не са помагали, тя не се е поколебавала да сложи в действие изцапаните си и димящи от облените й в невинна чо­вешка кръв лапи, за да всее ужас и трепет у ония, които са имали куража да се опълчат срещу апашорските приоми на нейните властелини и лордове.

Юдео-масонска Англия в сдружение с Рузвелтовата държава на прочутите гангстери и на еврейските световни мародери, ведно с още няколко държави - управлявани от разни пройдохи и продажници - подпалиха две световни войни, с цел да бъдат унищожени трите най-благородни и рицарски народи на земята - защото в тяхното лице, световните ограбвачи на чуждите богатства, виждаха рицарите-борци, призвани от Бога да отърват човечеството от хищническите лапи на тия оскотели международни крадци.

Но днес, тия, които копаеха гроб другиму, сами се намериха надвесени над него и не е далеч деня, когато с целия си позор и с проклятието на милиарди човешки същества ще се сгромолясат в бездната му! Това е тежката Божия присъда, и Адолф Хитлер е Божият пратеник, натоварен с мисията да я приведе в изпълнение!

Последните  напъни    и    конвулсии  на загиващите фарисеи ги карат да бълват отрова и бяс! Ту хленчат от черните си радиостанции и подканват „верующите” да се надигнат срещу своите братя за спасяване на „цивилизацията”, ту беснеят и заплашват с огън и меч всичко, което още ме се е наредило под кървавите им знаме на, за да ги спасява от Божия гняв. Като не остана къде другаде, днес те бесният до безумие в нашата свята арабска земя. И на нас, които ни третираха по-жестоко от африканските диваци, започнаха да ни говорят за „цивилизация”. Но никой не е изпитал по-осезателно на гърба си „цивилизаторската” дейност на пиратската ан­глийска държава, отколкото ние, арабите! Там в нашите страни, те бяха и още са неограничени господари. И когато Рашид Али Ел Гайлани със своя малък, но горд по дух и храбър до безумие иракски народ, поведе борба та с многомилионната и въоръжена до зъби английска империя, целият свят следеше със затаен дъх и неописуем възторг, освободителното дело на тоя голям смелчага, който не се поколеба да вдигне глава срещу нахлулите в страната му английски пълчища. Борбата бе неравна, но славна! Без да бъде победен, националният водач Рашид Али Ел Гайлани, нежелаейки, защото бе безполезно за него момент, да пролива кръвта на своя народ, преустанови борбата, оставяйки развети бойните знамена на своята храбра армия, които в уречения час наново ще се покрият със славата към която ни призовават духовете на нашите деди!

Преизпълнени със злоба и безсилие, англичаните избързаха чрез нагласеното от тях послушно правителство на предателите Абдулах и Нури Саид да осъдят Гайлани и неговите първи хора на смърт, като искаха по този начин да сплашат и превият вратовете на ония, в чийто жили бумти буйната арабска кръв. Целият свят вижда резултатите от тия блудкави английски комедии. Отговорът не закъсня. Целият арабски свят е на крак, а по улиците на Багдад ежедневно се търкалят десетки офицерски и войнишки английски глави. И това ще продължава безспирно и до момента, когато звезда та на свободата се появи на сияйното арабско небе; след това, само свещените Тигър и Ефрат ще бъдат свидетели на онова, което ще настане. . . Свещен дълг на всички ни е, да под крепим, кой с каквото и както може, величавата освободителна борба на Богоизбрания водач Адолф Хитлер,подета от неговия велик народ и велики съюзници за освобождението на поробеното отечество от кървавите лапи на юдео-болшевишко-англо-масонско чудовище!

Нека всички народи и вери се обединят в името на най-великия идеал, който някога е вълнувал човешките сърца - ПОБЕДАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА И СОЦИАЛНА ПРАВДА!

Исмаил Хаки Бен Али от Багдад политически емигрант -  11 Февруарий 1942

Popular posts from this blog

Кой ненавижда национализма?

Митът и истината за амазонките

Erschiessungskommando - Henkerszeit (2019)

БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРИЗВАНИЕ!

Der Bohse Wolf - Das Ist Deutschland (2019)

Бойкот на разума