Featured Post

Какво направи ти за победата?

"С уважение и благодарност към истинските другари и с презрение и ненавист към позьорите, алкохолиците и лентяите" B&H/CO...

Saturday, September 30, 2017

WHY DO WE OPPOSE THE JEWS? - BY JOSEPH GOEBBELS