Походът на масоните срещу християнската религия

За потвърждение на нашето заключение за масонската антинационална и антихристиянска дейност, необходимо е да се запознаем със стратегическите планове на воюващата масонска Велика ложа по въпроса за разрушението на православната религия. За да постигнат целта си, тайните ръководители, масоните-евреи, чрез членовете си масоните-християни, прилагат дипломатически план, посредством който постепенно изтръгват от чувствата на народните маси догмите на християнската вяра.

В едно официално масонско издание се казва, че характерът на християнската религия е наситен със самохвалство и демагогия, че мохамеданите, будистите и другите народности имат по-възвишени вярвания, отколкото християните, които са разделени на три враждуващи части, с претенции да докажат превъзходството на своята истина пред другите, и най-после, авторът заключава, че заповедите на Спасителя са помрачени от хората с първобитни бунтарски инстинкти, че дивите расови и национални надменности витаят над християнската нива и като зли плевели заглушават великото семе на Евангелието.

По този повод в същото издание се казва, че масонството трябва да се намеси в църковната организация и духовните учебни заведения, за да изработи нова програма за религиозно учение, понеже съществуващото сега заслужава пълно презрение. Кого смятат масоните за вредни и зли (“лоши”) плевели, заглушаващи семето на Евангелието, се вижда от масонското издание. На друго място авторът вече преминава в решителна атака против православното духовенство и казва: “А свещеникът? Той се разхождаше самодоволно из селото събираше със снизходителен жест отляво и дясно поздравите на селяните, които му целуват ръка..!. В къщата му пълно доволство... Един свещеник предаде Апостола.

Юда предаде Христа... По-нататък авторът заключава: “Към кого клони нашата душа? Към свещеника-предател или към Апостола-революционер? Към коронованите блудници, или към мъченика Хамлет?” Целта на масоните е ясна: да подронят авторитета на духовенството, да изтръгнат от съзнанието на народните маси всеки принцип за Божество и да започнат революция. Ето защо в същата статия авторът призовава братята си масони да се сплотят и да започнат енергична борба с национално-мислещите елементи, за да създадат за човечеството “по-висши” духовни начала. Християнската религия според него, трябва да бъде унищожена и забравена завинаги, като неотговаряща на “идеалите на масонската програма”. Ако вие, господа масони, имате такива висши начала защо не ги обнародвате? Защо ги държите в тайна и не запознаете с тях народните маси? Защо вие с идеите си за “възвишено начало” се криете като престъпници?

Защо на всяка стъпка и във всички случаи предупреждават “членовете си масони”, колкото може по-строго да пазят тайната на масонските ритуали и идеи?! Ние знаем, че всички други благонамерени организации откровено и честно проповядват идеите си и се мъчат да запознаят с програмата и обществената си дейност най-широки кръгове от народните маси, от всички политически възгледи, посоки и разбирания. Крият злите си замисли само престъпните, тъмни банди. Не бъдете и вие такава тъмна банда, не бъдете мошеници, бандити, крадци, открийте картите си пред лицето на целия свят и кажете честно в какво се състои задачата на вашето вселенско общество, което е предназначено да работи в областта и за развиване на нравствено и умствено съвършенство на цялото човечество?”

И какво е това единство, което искате да въведете под ръководството на “великия архитект на цялата вселена, в служба на когото трябва да бъдат всички?”

Преди около две хиляди години йудеите разпънаха на кръста нашия Господ и Спасителят, умирайки, каза: “Отче, прости им, защото те не знаят какво правят!...”

Сега вие, братя масони, за втори път разпъвате Божия Син, и той пак казва: “Отче, прости им, защото те не знаят в, името на какви идеи заблуждават човечеството и сеят смут във всички краища на света!...”

Но ако вие, господа масони, не знаете политическата си роля, ние ще ви я кажем!

Вие сте гнусни и злобни слуги на онези лъжепророци, които готвят пътя за дохождането на Антихриста!

Вие се прикривате зад фирмата строители, а всъщност разрушавате престоли и олтари, семейство, религията и всичко добро.
Вие проповядвате за висши духовни материи, а в същото време отравяте младото поколение с отровите на отрицанието и комунизма!

Вие тръбите в своите “градежи” за свобода, равенство и братство, за права, за любов и истина, а между това какво лицемерие звучи във вашата уста, каква лъжа е всичко това, лъжа и безкрай лъжа!

Popular posts from this blog

Кой ненавижда национализма?

Митът и истината за амазонките

Erschiessungskommando - Henkerszeit (2019)

БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРИЗВАНИЕ!

Der Bohse Wolf - Das Ist Deutschland (2019)

Бойкот на разума